ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΟΙΚΙΕΣ

Μονοκατοικία στην Καστέλα.

Ανάθεση έργου: από τοιχοποιία και Interior design